Interim Management Horeca Advies
Header

Bedrijfsscan

Zeker in tijden van crisis wilt u als ondernemer graag weten hoe uw bedrijf ervoor staat. Wat zijn de knelpunten van uw organisatie en waar laat u kansen liggen?  Een bedrijfsscan is een middel om deze gegevens snel boven water te krijgen, zodat u zeker weet of u de juiste koers vaart.

Een bedrijfsscan is meer dan alleen cijfers!

Een bedrijfsscan is een korte bedrijfskundige analyse van uw bedrijf. Dat wil zeggen dat uw bedrijf wordt doorgelicht op hoofdpunten en dat de sterke en zwakke punten in beeld worden gebracht. Daarbij gaat het niet alleen om de financiële cijfers maar ook om de gegevens achter de cijfers.

  • Is er een duidelijke visie, missie en strategie?
  • Hoe staat uw bedrijf in de markt en wat zijn de groeimogelijkheden?
  • Wat is de financiële positie van uw bedrijf qua omzet, rendement en financiering?
  • Zijn er knelpunten op het gebied van personeel en organisatie?
  • Is de productie effectief georganiseerd en is er sprake van innovatie?

Een bedrijfsscan geeft ook inzicht in uw organisatie.

Gedurende twee a drie werkdagen komen wij bij u langs. Op basis van gesprekken met sleutelfiguren, het afnemen van vragenlijsten en het inzien van de cijfers wordt een rapport opgesteld dat met u wordt besproken. Daarbij wordt uw bedrijf doorgelicht op de volgende hoofdpunten:

  • Organisatie: Missie, visie, structuur, bedrijfscultuur, personeel, management, opvolging.
  • Financiën: Jaarcijfers, prognose, KPI’s, financiering, waardebepaling.
  • Marketing: Klanten, prijzen, website, marketingstrategie.
  • Bedrijfsvoering: Operationele doorlichting, leveranciers analyse

___________________________________________________________________________________

Een ander onderdeel van de bedrijfsscan kan zijn: de weg naar verkoop

Het verkopen van een bedrijf is een complex proces en vereist een goede voorbereiding. FD Management analyseert de kansen, risico’s en de cultuur van uw bedrijf voor een eventuele bedrijfsoverdracht en maakt een waardering. Wij helpen u bij het selecteren van de kandidaat-kopers, waarbij we gebruik maken van ons uitgebreide netwerk van intermediairs en andere marktpartijen.

Vragen die van belang zijn bij verkoop:

 • Wat is het Kopers profiel?
 • Is dit het juiste moment van verkoop van uw bedrijf?
 • Wat is de waarde?
 • Welke maatregelen die waarde verhogend zijn, kunnen we nu nemen?
 • Welke prijs is realistisch?
 • Wat zijn mogelijke strategische voordelen voor de Koper?
 • Welke onderhandelingspunten zijn van belang?
© 2015, FD Management - Alle rechten voorbehouden.